FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Styrelsemöte onsdag 2016-08-31

Plats: Rindögården

Närvarande: Jan-Evert Jäderlund, Urban Lisinski, Åsa Blanc, PO Bergkvist, 
Janne Ögren, Claes Sunnman, Cathrin Axelsson

 

§ 1 Mötets öppnande

 

§ 2 Val av sekreterare

Cathrin skriver.

 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

 

§ 4 Rapporter

-  Anslagstavlan

Cathrin och Stefan (KA1 IF) tar ansvar för att rensa tavlan regelbundet

Cathrin ser till att den inglasade delen av tavlan blir mer strukturerad samt
med rubriker.

-  Inkommet brev angående bok om Rindös historia

Urban håller fortsatt kontakt

-  Rindö Express

Färre resenärer än önskat. Önskemål från Vasallen att FRB på vår hemsida ska länka till deras informationssida. Åsa uppdaterar hemsidan

-  Boende flyktingar på Rindö

Viktigt att hjälpa till att sprida korrekt information.

- Fastighetskarta Rindö.

Urban har köpt in en själv från Lantmäteriet. Vi skulle behöva en större över bara Rindö.

 

§ 5 Inbetalda medlemsavgifter

Endast 94 betalande familjer i dagsläget. Förra året var det ca 225 totalt.  Urban skriver förslag till ett brevutskick om saknade medlemsavgifter och 
mailadresser till vår sändlista. 

Janne sammanställer lista på vilka medlemmar som inte betalat än.  

 

§ 6 Möte med kommunen 1 september om gång- och cykelbana

Urban och PO har skickat en skrivelse med frågor om bevarande av g:a biblioteket, pågående planfrågor samt uteblivet svar angående gränsdragning området Rindö Hamn, till kommunen.

 

§ 7 Förfrågan om medlemskap i Destination Vaxholm PO och Åsa undersöker vidare vad ett medlemskap innebär.

 

§ 8 Stadgefrågan om medlemskap för fritidsboende

Frågan bordlägges.  

                     

§ 9 Rindögården

Nystart 2/9, Önskan om att klass 4-6 bemannar varsin fredag / månad. Förslaget ska presenteras på föräldramöten 12-13/9, få personer i projektgruppen

 

§ 10 Nästa Nyhetsbrev

Vi avvaktar ytterligare information om vad som händer med flyktingboende.

 

§ 11 Datum kommande styrelsem

Nästa möte 12/10

                     

§ 12 Övriga frågor

Vasallen föreslår ett möte med styrelsen tisdag den 11/10 kl 16.30. 

Färjetrafiken

Ett fortsatt högt tryck på Vaxholmsleden vilket ofta leder till trafikstörningar i morgontrafiken. En stor oro bland invånarna på Rindö och även i FRB då det under 2017 kommer att flytta in många till ön. Färjerederiet håller på att se över trafiken mellan 9-10 men eftersom det påverkar både personal, raster samt bussen så tar det ett tag innan en förändring kan ske.                   

                                                                

§ 13 Mötets avslutande

Vid pennan                                               Justerat

Cathrin Axelsson                                      Urban Lisinski