Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2008-09-03. Rindöby

Närvarande: Rickard Gille, Jan-Evert Jäderlund, Anders Joninger, Ingrid Alfredsson, Gunilla Larsson, Clas Arne Sunnman, Lars Godberg, Anna Richardsson

§1.    Ordf. öppnar mötet.

§2.    Föregående protokoll justeras

§3.    Möteslokal
Vi behöver en ny lokal för våra styrelsemöte då Markan är för dyr att hyra. Diskussion men inget beslut kring olika alternativ. Byvikens båtklubb, skolan, Rickards hem.

§4.    Kultur och fritid
Försäljning av Byviksfortet. Vad är på gång? Kommer Fortverket sälja annat? Anders J skickar en skrivelse.

Liftskylten. Tidigare diskussion har funnits att en liftskylt vid Rindö smedja borde finnas, men nu ansåg mötet att vägen är för farlig. Filerna skulle behöva bättringsmålas. Beslut att kommunen ska kontaktas i frågan.

Svenssons upplag. Många tycker att det börjar se tråkigt ut i området. Rickard G och Lars G lyfter frågan med Svensson.

Museibesök till Vaxholms Fästnings museum i höst? Mötet beslutar att skjuta på det till våren.

§5.    Bygdegården
Föreningen vill ha en oberoende besiktningsman. Lars G skickar en skrivelse till kommunen och även en kopia till Boverket där ny besiktning krävs.  

§6.    Deltaljplanen
Den 15 sept. är det möte ang. detaljplanen. Till dess bör vi skrivit ett yttrande. Informations komitten ansvarar för att lägga ut kallelse på hemsidan och sätta upp på anslagstavlorna.  

§7.    Vattenhallen
Lars G föredrog det aktuella läget och tankar om offentliggörande av planer för vattenhallen.

§8    Nästa möte den 1/10 hos Gunilla Larsson.
Anna Richardsson            Rickard Gille