Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2009-03-11. Byviken


Närvarande: Rickard Gille, Jan-Evert Jäderlund, Anders Joninger, Ingrid Alfredsson, Andreas Westberg, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Anna Richardsson, John Sjöberg närvarande första delen av mötet.

§1.    Ordf. öppnar mötet.

§2.    Konstateras att föregående protokoll redan justerats och lämnats till revisorn inför årsmöte.

§3.    Besök
Rektor för gymnasieskolan Ambassadörsakademin, John Sjöberg, berättar om den nya skolan och bakgrunden till Rindö som deras geografiska val. Just nu går 70 elever i deras lokaler i Värtahamnen, upptagningsområde Trosa-Norrtälje.  Förhoppning om 30-40 nya elever på Rindö, Waxholms fria gymnasium, till höstterminen. De hyr lokalen Triton men har inte full beläggning. Skulle gärna se ett större lokalutnyttjande under våren.

Gymnasieskolan har redan ordnat aktiviteter tillsammans med lokala föreningar, t ex sportlovsläger för barn. Fler aktiviteter planeras inför kommande påsklov och sommarlov. Vi diskuterar någon form av gemensam aktivitet till nationaldagen. Anders och John tar kontakt för vidare planering.

Vi beslutar att någon representant från skolan ska närvara på årsmötet. Richard tackar för besöket och John avviker.

§4.    Årsmötes förberedelse
Mellan den 2-5 mars gick kallelsen ut. Alla protokoll är lämnade till revisor Håkan Melin. Bokslut, budget och medlemsförteckning är klar. Lokalen är bokad och Richard har skrivit på kontraktet. Inga motioner har inkommit.

Varje kommitté-ansvarig förbereder en kort presentation av aktuella ärenden det gånga året.

Jeje hämtar representanterna från Tynningö bygdegårdsförening i Vaxholm och kör dem tillbaka efter mötet.

Richard kopierar verksamhetsberättelse och dagordning.
Andreas kopierar balansräkning, resultatrapport och budget.
Lars tipsar Tidningen skärgården och Södra Roslagen om vårt årsmöte.

§5.    Vattenhallen    
Lars har lämnat ritning och kalkyl, för förslaget att bygga lägenheter ovanpå vattenhallen, till Mikael Ekman på tidningen Lotsen. 27 mars kommer tidningen med artikel ut. Lars har beställt 150 särtryck.

Just nu pågår en röstning i frågan om vattenhallens bevarande i samma tidning. Ingrid lägger ut en blänkare på hemsidan med uppmaning att rösta.§6.    Programförslaget
Lars har haft mailkorrespondens med Länsstyrelsen och Stockholms läns museum angående detaljplanen. Intressanta svar.

§7.    Namnfrågan
Anders väcker frågan om en postorts ändring till Oskar Fredriksborg kan hjälpa till att bevara ortsnamnet. Delade meningar i styrelsen om en sådan ändring skulle vara bra. Mötet beslutar att frågan ska tas upp på årsmötet under övriga frågor. En enkät till de boende skulle kunna gå ut i föreningens namn om årsmötet är positiva till en förfrågan. Anders förbereder.

§8.    Storstugan
Anders har varit på ytterligare ett möte inför Storstugans jubileum. Anders efterlyser idéer och material.

Richard tackar och avslutar mötet.
Anna Richardsson        Rickard Gille