Öppet styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2009-11-18 ByvikenNärvarande från styrelsen: Rickard Gille, Ingrid Alfredsson, Lars Godberg, Claes-Arne Sunnman, Elisabeth Jacobsson, Anna Richardsson, Anders Joninger, Jeije Jäderlund
Inbjudna: Lena Hallberg, Esbjörn Nyström
Övriga: Ingemar Wemmenhög, Anna-Stina och Nils Apeltun

§1.    Ordf. öppnar mötet
Och hälsar välkommen till öppet möte med inbjudna centerpartister. Förklarar att mötet inte är ett ordinarie styrelsemöte. Kommer därför inte att protokollföras.  Minnesanteckningar upprättas samt fogas till handlingarna.
Syftet med mötet är att föra en dialog kring de stora frågorna avseende Rindös utveckling och att förstå Centerpertiets hållning i dessa frågor. Bakgrunden är att Centerpartiet inte längre ingår i den politiska alliansen och därmed har en friare roll.

§2.    Öppen diskussion
Frågor som rör bl. a Vattenhall, Fritidsgård och befolkningsökning på Rindö togs upp.

§3.    Ordförande förklarade mötet avslutat.

§4    Nästa möte den 16.e december.
    
Vid pennan            JusterasAnna Richardsson        Rickard Gille