Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2010-02-24 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille, Anders Joninger, Ingrid Alfredsson, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Claes-Arne Sunnman, Elisabeth Jacobsson, Anna Richardsson.

 

§1.                 Ordf. öppnar mötet och hälsar välkommen

 

§2.                 Genomgång av föregående protokoll

                      Protokollet justeras.

 

§3.                 Referensgruppen Rindö

Föreningen önskar att referensgruppen aktiveras för vidare diskussion mellan kommun, Vasallen och Rindöborna. Representanter från kommunen behöver ses över.

 

§4.                 Årsmötesförberedelser

Beslut fattat att årsmötet kommer att vara i Markan.

 

Underlag till årsmöte klart. Kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse gås igenom.

 

Elisabeth ska ta kontakt med Håkan Melin och lämna balans och resultaträkning. Hon lämnar även över de signerade protokollen.

 

Gunilla beställer 3 ”Rindötårtor”.

 

Ingrid lämnar in dokumenten för kopiering, 400 ex. From lördag 26 kan vi hämta kallelsen hos Ingrid.

 

Vi delar ut enligt ordning nedan:

                      Anders: Rindöbaden, Mjöldammen, Annedal, Karlshill

                      Claes-Arne: Stefan Lövfingsväg, Vegabacken

                      Elisabeth: Lupinvägen, Pionvägen, Rosenvägen, Violvägen, Lanthandel, Krogen

                      Gunilla: Ulla Parkdal, Solövägen, Grönviken, Grenadjären, Brännuddsvägen

                Lasse: Militärvägen, Rindöby, Röräng

                      Ingrid R: Signes väg, Rindö västra, Grillen

                      Ingrid A: Rindövägen från gamla skolan till Ulla Parkdal

 

Vi beslutar att träffas kl. 18.30 i Markan för iordningställande inför årsmötet.

 

 

§5.                 Ordförande förklarade mötet avslutat

 

 

 

Sekreterare                                                Justeras

 

 

Anna Richardsson                                      Richard Gille