STYRELSEMÖTE 2010-11-10 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Åsa Blanc, Elisabeth Jacobsson, Anders Joninger,  Per Magnéli.

 

Frånvarande: Ingrid Alfredsson, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund.

 

§1. Ordf förklarade  mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3. Vattenhallen

Ordf  redovisade övergripande resultatet från konsultens halvtidsrapportering. Slutrapport kommer att framläggas 2010-11-22. Annonseringen avseeende vattenhallen skall avslutas.

Beslut: Ordf tar kontakt med färjerederiet. Övriga hjälper till att ta ner material från anslagstavlor mm.

 

§4. Höstfest

Ordf har varit i kontakt med KA1 IF och man har tillsammans beslutat att skrinlägga planerna på en höstfest till förmån för vårfest 2011.

Projektgrupp vårfest skall utses från Rindöborna respektive KA1 IF.

 

Beslut: Elisabeth Jacobsson och Åsa Blanc representerar Rindöborna.

 

§5. Info

Info angående Vaxholms bioprogram  samt julhälsning från Rindöborna skall läggas ut på hemsidan.

Ansvarig: Åsa Blanc

 

§6. Övriga frågor

Anders Joninger redovisade att arbetet med räddningsvärn Rindö Skarpö fortskrider planenligt. Responsen positiv från alla intressenter.                    

Den 4-5 samt den 11-12 december bjuder Vaxholm Fästnings museum in till öppet hus. Obs! Båtresa, entré samt guidad tur är gratis. Se vidare Rindöbornas hemsida.

 

Ordf redovisade att bygdegårdsfrågan framgent tas upp i forum Skärgårdsrådet. 

 

§7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 15/12 2010.

 

Mötet är en julträff för styrelsen och sker på Rindö krog kl 19.15.

Ansvarig: Gunilla Larsson

 

§8. Ordf  avslutande mötet

 Ordf förklarade  mötet för avslutat och tackade för nedlagt arbete .

 

Protokollsekreterare                                                    

Per Magnéli                                                                                         

Justeras                                                                          

Richard Gille