Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2011-02-23, Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Elisabeth Jacobsson, Ingrid Alfredsson, Anders Joninger, Claes-Arne Sunnman, Per Magnéli 

Frånvarande: Åsa Blanc, Jan-Evert Jäderlund

§1. Ordf förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna till styrelsemötet. 

 

§2. Föregående protokoll

 

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3. Avrapportering

 

Ordf  redovisade övergripande;

1. Mötet med KA1 IF. Sommarfesten blir den 28/5 och lokalen blir ”Höjdpunkten”.

2. Ordf  lade förslag om subvention av sommarfesten med 50:-.

 

Beslut: Styrelsen beslöt om subvention om 50:- per deltagare, dock max 3000:-

1. Ordf  rapporterade från mötet med skärgårdsrådet 4/2 2011.

- Kommunen har ingen förköpsrätt avseende försvarets mark efter 1/1 2011. Planarbete för Rindö V pågår.

- Kommunens tekniska nämd fattar beslut avseende vattenövningshallen på Rindö i vecka 8, 2011.

- Utvecklingen för Rindö Hamn skall säkerställas genom utvecklingsplanen och samverkan med Pro Marina som blir ny entreprenör för hamnen.

- Gamla biblioteket kommer kommunen inte att åtgärda eller renovera.

- Nästa skärgårdsråd kommer att ske under  april 2011.

 

§4. Räddnings värn

 

Anders Joninger redogjorde för läget avseende räddningsvärn Rindö-Skarpö. Intresset är stort från kommunens sida. Vasallen är positiv till lokalbehovet och har anvisat ”lokalerna” vid Grenadjärsbryggan som möjliga. Info kommer att ges på årsmötet.

 

§5. Förberedelser årsmötet

- Kallelse fastställdes

- Dagordning fastställdes

- Verksamhetsberättelse reviderades och fastställdes

- Budgetförslag 2011 fastställdes

- Underlag;  Bilaga 1 till prot 2011-02-23 Rindöborna 

  

§6. Årsmötet

 

Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 30 mars 2011  kl 19.30.

Lokal ”Gamla markan” Rindö Hamn.

Styrelsen samlas inför årsmötet kl 18.45.

Kallelse ut 12-13 mars 2011 genom styrelsens försorg.

 

§6. Ordf  avslutande mötet

Ordf förklarade  mötet för avslutat och tackade för nedlagt arbete .

 

 

Protokollsekreterare                                                      

Per Magnéli                                                                                         

Justeras                                                                           

Richard Gille