KULTURVANDRING PÅ RINDÖ

Karta var kulturvandringen går. 

Rindö har alltid förändrats och under de senaste 150 åren har detta ofta haft sitt ursprung i nationella beslut om försvaret. Kulturvandring Rindö är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen Rindöborna och Vaxholms Turistbyrå.

 

Skylt 1 Text och bild.

Skylt 2 Text och bild.

Skylt 3 Text och bild

Skylt 4 Text och bild.

Skylt 5 Text och bild.

Skylt 6 Text och bild.

Skylt 7 Text och bild.

Skylt 8 Text och bild.

Skylt 9 Text och bild.

Skylt 10 Text och bild.

Skylt 11 Text och bild.

Skylt 12 Text och bild.

Skylt 13 Text och bild.

Skylt 14 Text och bild.

Skylt 15 Text och bild.

Skylt 16 Text och bild.

Skylt 17 Text och bild.

Skylt 18 Text och bild.

Skylt 19 Text och bild. 

Skylt 20 Text och bild.