Protokoll från årsmötet den 13 oktober 2021. Ligger här.