Rönnbärsträd på Värmdö
11 sep, 2014

Fotograf Å Blanc

 

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Rindöborna verkar för att ta tillvara invånarnas intressen i lokala frågor. Vill du bli medlem så betala in 125 SEK/familj på PG 446 40 95-1.
Nu har vi ca 180 familjer som betalande medlemmar.   

 

2014-03-21

 

2014-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESUTSTÄLLNING PÅ REDUTTEN

Vernissage lördagen den 27 sep. Läs mer här.

 

ORIENTERINGSTÄVLING PÅ RINDÖ

Söndag 21 september anordnar Waxholms orienteringsklubb en tävling på Rindö. Tävlingscentrum med parkering blir vid gamla skjutbanan vid Oskar Fredriksborg.

Vi räknar med att de första deltagarna kommer vid 08.30 och tävlingen håller på till ca kl 14. Det kommer deltagare i bil både från Vaxholm och Värmdö och det kan bli lite mer kö än vanligt på Militärvägen. Vi har förvarnat färjerederiet som lovat att sätta in fler färjor om det behövs. Vi hoppas att den extra biltrafiken på ön inte ska skapa några problem för er boende.

I samband med tävlingen finns fikaförsäljning, sportförsäljning och en lokal marknad där bland andra Ostmakeriet och Roslagens musteri säljer sina goda produkter. Vi hoppas att ni vill komma förbi tävlingen för att orientera eller prova på våra kringaktiviteter. Alla är välkomna! Det finns motionsbanor och prova-på banor för alla. För de allra minsta erbjuder vi Miniknat, en snitslad bana med orienteringskontroller och spännande inslag. Vi räknar med ca 600 deltagare.

Om det finns någon på Rindö/Skarpö som vill vara med och sälja på den lokala marknaden så får ni gärna kontakta mig, vi ser gärna försäljning av såväl matprodukter som hantverk!

Vid frågor får ni gärna ringa: Cia Fochsen, Waxholms OK 070-9634538 Välkomna!

  

REDUCERAD SAMT OMLEDD TRAFIK PÅ VAXHOLMSLEDEN

Mellan klockan 19.10 den 17 september och klockan 05.00 den 18 september är färjetrafiken på Vaxholmsleden reducerad och anpassad. Detta på grund av byte och montering av nytt färjeläge.

Mer info här.

 

UTEGYM

Ni har väl inte missat det nu finns ett utegym på Rindö.
Väldigt fint byggtoch med maskiner som passar både tjejer o killar
såväl unga som gamla. Bilder finns på Vasallens FB konto.
Även om man inte har ett FB konto så kan man kika på bilderna.

www.facebook.com/rindohamn

Se karta vart det är placerat.
 

 

MINNESANTECKNINGAR FR SKÄRGÅRDSRÅD DEN 12 JUNI

Läs mer här.

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE DEN 5 JUNI

Den 5 juni träffade Föreningen Rindöborna representanter från Trafikledningen, Arriva, Färjerederiet mfl. Här kommer protokollet från mötet som var initerat av Föreningen Rindöborna men kallat av kommunens trafiksamordnare.

 

ARGUMENT FÄRJAN

Läs gärna vad f.d. styrelsemedlemmen Hasse Lundström skickat till
Trafikverket. Hasse är mycket kunnig i frågorna kring färjan och kommer med många bra och konkreta argument. Styrelsen har en pågående dialog med Hasse för att driva frågan framåt.

  

STÖRNINGAR FÄRJETRAFIKEN

Torsdag den 5 juni mitt på dagen var det åter stora störningar i färjetrafiken Vaxholmsleden.
Orsaken var flera tungtransporter samt att färjan Nina var tagen ur drift pga tillfällig skada.

Just denna dag hölls ett möte på Rindö, initierat av föreningen men kallat av kommunens trafiksamordnare, mellan Kommunen, Färjerederiet, Trafikverkets nationella färjesamordnare, Arriva, SL, Vasallen samt Föreningen Rindöborna. För de hitresta mötesdeltagarna blev hemresan just vid lunchtid ett tydligt exempel på de problem som vi i föreningen tog upp just på detta möte.

Med detta sagt, föreningen driver just nu med högsta prioritet frågorna om förbättrade kommunikationer, direktbussar Rindö - Stockholm, justeringar tidtabeller för bättre passning
buss - färja, färre tungtransporter samt osäkerheten på grund av färjans jouruppdrag åt räddningstjänsten vid utryckning till Tynningö.

 

PÅ GÅNG I RINDÖ HAMN

Enligt överenskommelse med Vasallen kan du här läsa den
information som gått ut till boende och företagare runt Rindö Hamn. 

 

BRYGGHUSET - KAJAKCENTRET I RINDÖ HAMN

Tisdagen den 27 maj startar gratis instruktion samt prova på
att paddla kajak nere vid Rindö Hamn. Hyrkostnad endast för
kajaken vilken är på 200 SEK. Mellan 18-20 finns instruktörer
på plats. Vill ni veta mer om Brygghuset så klicka här.

  

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKÄRGÅRDSRÅDET
Läs här.

 

NYHETSBREV FRÅN SRF
Läs här.

 

SVAR PÅ GEMENSAMT UTTALANDE

Vi har fått svar från Karl-Erik Hermansson, Nationell Samordnare,
Trafikverket. Läs svaret här. Vi driver frågan vidare och den kommer
bla att diskuteras på nästa Skärgårdsråd. 

  

UTTALANDE

Föreningen Rindöborna i gemensamt uttalande med Tynningö
- Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening samt Skarpö Vänner,
angående Tynningöfärjans jourtjänst.
Läs hela texten här.

  

RINDÖNÄTTER 2014

Endast en Rindönatt kvar i vår och den äger rum den 17/5.
Öppet kl 18-22 för alla från årskurs 4 och uppåt. Föräldrar ansvarar för om
deras barn ska hämtas innan kl 22.
Info kommer att sättas upp på anslagstavlor på Rindö och även i
klassrummen åk 4,5 & 6 på Rindö skola.
Kan du som vuxen hjälpa till?
Skicka ett mail till Stefan för anmälan eller för mer information. 

 

SKÄRGÅRDSRÅDET

Läs senaste protokollet.

  

RINDÖS KOMMUNIKATIONER

Föreningens skrivelse till kommunen inför deras möte med Arriva,
angående Rindös kommunikationer. Läs mer här.

   

HJÄRTSTARTARE PÅ RINDÖ

Nu finns det en hjärtstartare på Rindös gamla regementsområde.
Den är placerad på gymnastikhallens söderfasad närmast kaserngården. Det är Vasallen, Besqab och bostadsrättsföreningarna Grenadjären och Grisselmaren 1, (kasern 3), som har bidragit till investeringen i hjärtstartaren.

Den sitter inte nästgårds för alla här på Rindö men den får givetvis
användas av vem som helst när behov finns.

  

NATTVANDRARNA

Nattandring sker under helgerna på Rindö-Skarpö.
De kommer att vandra både fredag och lördag kväll/natt.
Nattvandrarna har ett jour nr som är 073 834 62 66.
Det går också bra att maila rindo-skarpo@nattvandring.nu

   

PROGRAMARBETE RINDÖ SMEDJA 
Stadsbyggnadförvaltningen ska upprätta ett program för
västra Rindö (Rindö smedja) i syfte att utveckla området till ett
attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan.
Läs mer här:


 

SRF's MÖTE MED TRAFIKVERKETS FÄRJESAMORDNARE
Se mötesanteckningar på följande länk.


SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SRF har bildat en speciell arbetsgrupp, Färjegruppen, för att på ett öppet
och bra sätt kunna bistå och hjälpa entreprenörer och beställare med resenärernas
tankar och idéer. Läs mer här.

 

UNGDOMSPROJEKT - FRAMTIDSVISION
Läs mer här.
 

SAMRÅDSYTTRANDE VAXHOLM 2030
Föreningens yttrande.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

Läs länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Östra delen av Rindö Hamn.
 

 

RFI ANG SJÖTRAFIKEN I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Föreningens svar ang på RFI ang sjötrafiken i Stockholms skärgård

SAMRÅD, NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR VAXHOLM STAD,
VAXHOLM 2030

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 22 november 2011 att godkänna samrådsförslag till ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad och ge stadsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att  genomföra samråd. Samråd pågår under tiden
16 december 2011 - 5 mars 2012. Läs mer


DETALJPLAN FÖR RINDÖ HAMN - VAD HÄNDER NU?

På kommunens hemsida står följande :

"Status i ärendet

För närvarande pågår arbete med att sammanställa inkomna
yttranden under utställningstiden. Kommunfullmäktige beräknas
anta planförslaget tidigast under vintern 2011/2012. Därefter kommer
sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i
fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening)
som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om
möjligheten att överklaga antagandebeslutet.”

Detta betyder att kommunen nu jobbar med att sammanställa det
slutgiltiga planförslaget att föreläggas AU och fullmäktige för beslut,
vilket kan ske tidigast efter årsskiftet. För mer detaljerad information
om status i ärendet hänvisar vi till stadsbyggnadsenheten i kommunen.

 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER UTSTÄLLNINGSHANDLINGEN
FÖR DETALJPLANEN FÖR ÖSTRA DELEN AV RINDÖ HAMN

Gå in på länken för att läsa yttrandet. Se även längre ned på sidan 
ett samrådsyttrande
 skrivet 2010-12-08.

 

FÖRENINGEN RINDÖBORNAS YTTRANDE

Läs dokumentet som har skickats till Vaxholms Stad / Stadsbyggnadsförvaltningen.

 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELEN AV
RINDÖ HAMN 

Läs mer på Vaxholms stads hemsida.

 

LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE ÖVER DETALJPLAN
RINDÖ HAMN 2010-12-08
Läs Länsstyrelsens yttrande över samrådsförslaget till detaljplanen för Rindö Hamn.

 

VAXHOLM 2030 - EN VISION FÖR VAXHOLMS UTVECKLING

Vaxholms stad har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2030.
Det är en politisk viljeinriktning och en gemensam vision för Vaxholms framtida
utveckling som tar sikte på år 2030. Föreningen Rindöborna har lämnat
följande synpunkter på översiktsplanen.