Föreningen Rindöborna

Protokoll Styrelsemöte 2018-06-12

Närvarande: PO Bergkvist, Jan Ögren, Jan-Evert Jäderlund, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Åsa Blanc, Elisabeth Nordström, Urban Lisinski, Claes-Arne Sunnman, Maria Cederberg Rydén, Lars Thaning

1. Mötet öppnades

2. Föregående protokoll lästes upp och godkändes

3. Rapporter

   -  Ekonomi: 10 nya medlemmar tillkom under Rindödagen, dubbel kostnad för kopiering mot   föregående år (bl.a. fördyrade ett litet färginslag), försäkringen betald för Rindögården men ännu inga pengar från kommunen och vi försöker därför hitta en ansvarig person där

  -  Rindögården: sommaruppehåll till början av augusti, det har funnits hyggligt bra med volontärer under året men vi vill försöka få kommunen att bidra med en arbetskraft, femmorna flitigast besökare   

-  Räddningsvärn: Arbetet fortskrider enligt plan och 27 för uppdraget kompetenta personer har anmält intresse, ett möte med brandmän för dessa personer hålls den 19/6

   -  Kulturvandring del 2:Urban Lisinski och Lars Thaning har färdigställt kulturvandring del 2 och haft ett samarbete med Stig Hedlund som också gjort en kulturvandring vid Mjöldammen, fotoutställningen från Rindödagen är nu flyttad till gamla biblioteket och tillgänglig vid förfrågan,

    - Sett i media: I Kanalen om Rindödagen och Kulturvandringen

4. Utvärdering av Rindödagen: 500-600 personer, positivt med sång, ansiktsmålning och korvförsäljning gav bra intäkter under Rindödagen och Handlar´n på ön rabatterade priser och tog tillbaka t.ex. Festis som inte blivit sålda, företagare som får intäkter indirekt av dagen, eller direkt genom egen försäljning, kunde sponsra, är föreningen intresserad av att stå för fler evenemang på ön t.ex. Valborgsmässoeld, kräftkalas......?

5. Möte med Vasallen, ÖMC, Tornstaden, Kommunen den 14 juni (Urban Lisinski, PO Bergkvist)

Diskussion om renovering, ägande, drift, intressenter för nyttjande av lokalerna mm kring Gamla biblioteket

6. Nästa nyhetsbrev

Åsa Blanc och PO Bergkvist skickar ut nästa nyhetsbrev inom 14 dagar

7. Kommande möten

Nästa möte onsdagen den 22/8 kl.19.00 i Rindögården – styrelsemöte

8. Övrigt

Fler turer önskas från Grenadjärsbryggan, Jan Ögren åtgärdar klotter på anslagstavlan nere vid Rindö smedja

Vid protokollet                                                                   Justeras

Elisabeth Nordström                                                          PO Bergkvist

Föreningen Rindöborna

Protokoll Styrelsemöte 2018-06-12

Närvarande: PO Bergkvist, Jan Ögren, Jan-Evert Jäderlund, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Åsa Blanc, Elisabeth Nordström, Urban Lisinski, Claes-Arne Sunnman, Maria Cederberg Rydén, Lars Thaning

1. Mötet öppnades

2. Föregående protokoll lästes upp och godkändes

3. Rapporter

   -  Ekonomi: 10 nya medlemmar tillkom under Rindödagen, dubbel kostnad för kopiering mot   föregående år (bl.a. fördyrade ett litet färginslag), försäkringen betald för Rindögården men ännu inga pengar från kommunen och vi försöker därför hitta en ansvarig person där

  -  Rindögården: sommaruppehåll till början av augusti, det har funnits hyggligt bra med volontärer under året men vi vill försöka få kommunen att bidra med en arbetskraft, femmorna flitigast besökare   

-  Räddningsvärn: Arbetet fortskrider enligt plan och 27 för uppdraget kompetenta personer har anmält intresse, ett möte med brandmän för dessa personer hålls den 19/6

   -  Kulturvandring del 2:Urban Lisinski och Lars Thaning har färdigställt kulturvandring del 2 och haft ett samarbete med Stig Hedlund som också gjort en kulturvandring vid Mjöldammen, fotoutställningen från Rindödagen är nu flyttad till gamla biblioteket och tillgänglig vid förfrågan,

    - Sett i media: I Kanalen om Rindödagen och Kulturvandringen

4. Utvärdering av Rindödagen: 500-600 personer, positivt med sång, ansiktsmålning och korvförsäljning gav bra intäkter under Rindödagen och Handlar´n på ön rabatterade priser och tog tillbaka t.ex. Festis som inte blivit sålda, företagare som får intäkter indirekt av dagen, eller direkt genom egen försäljning, kunde sponsra, är föreningen intresserad av att stå för fler evenemang på ön t.ex. Valborgsmässoeld, kräftkalas......?

5. Möte med Vasallen, ÖMC, Tornstaden, Kommunen den 14 juni (Urban Lisinski, PO Bergkvist)

Diskussion om renovering, ägande, drift, intressenter för nyttjande av lokalerna mm kring Gamla biblioteket

6. Nästa nyhetsbrev

Åsa Blanc och PO Bergkvist skickar ut nästa nyhetsbrev inom 14 dagar

7. Kommande möten

Nästa möte onsdagen den 22/8 kl.19.00 i Rindögården – styrelsemöte

8. Övrigt

Fler turer önskas från Grenadjärsbryggan, Jan Ögren åtgärdar klotter på anslagstavlan nere vid Rindö Smedja.

Vid protokollet                                                                  Justeras

Elisabeth Nordström                                                          PO Bergkvist