Protokoll Styrelsemöte 2018-10-03

Närvarande: PO Bergkvist, Jan Ögren, Jan-Evert Jäderlund, Cathrin Axelsson, Camilla Strömberg, Urban Lisinski, Elisabeth Nordström Frånvarande: Åsa Blanc, Claes-Arne Sunnman

1. Mötet öppnades

2. Föregående protokoll lästes upp och godkändes

3. Rapporter

   - Ekonomi: 4 nya medlemmar sedan förra mötet, bidraget till slut utbetalat av kommunen, vi ligger på plus med drygt 10 000 kr

   - Rindögården har föräldramedverkan säkrad tom oktober, barnen får numera ett medlemsskap för att delta och som medlem får man ett papper där man försäkrar att man tar ansvar och följer vissa regler som gäller för allas trevnad och där föräldrarna också lämnar kontaktuppgifter, pensionärsverksamheten samlar omkring tio deltagare, språkcaféet är mycket uppskattat och man tränar svenska samt får hjälp med allehanda saker som man behöver hjälp med för att komma in i samhället

   - Räddningsvärnet: vid utbildningen 11/9 deltog 11 personer med en bra mix av kompetenser, fler kurser anordnas under hösten med brand därefter bil-båtolyckor som innehåll, verksamheten beräknas starta 1/11 vilket kommer att läggas ut på hemsidan och därefter i närmaste nyhetsbrev

   -Kulturvandring del 2 (har skrivits om i media)

  -Sett i media: kulturvandringen vid Mjöldammen och dess huvudsakliga skapare Stig Hedlund har presenterats i media

  -Partienkäten får ligga kvar så man kan följa upp politikernas intentioner

  - Kommunfullmäktige 24/9: samlades i Kronängsskolan med den gamla kommunfullmäktige, nästa möte 22/10 samlas den nya kommunfullmäktige

4. Planer för Rindödagen 2019: finns ännu inga konkreta planer, önskan ev. med deltagande av ångslupen Hjerter Kung

5. Gamla biblioteket: Vi kan nu bli ägare till biblioteket men undersöker först om vi kan klara en finansiering

6. Nästa nyhetsbrev: utkommer efter nästa möte som är den 7/11

7. Övrigt: vid Rädda barnens möte i Kronängsskolan ställde fyra frimodiga ungdomar från Rindö mycket tydliga och relevanta frågor till politikerna, hastighetsmätningen på Rindö har plockats bort och Alexander Wahlstedt på kommunen kommer att kontaktas om detta, vandaliseringen av anslagstavlan nere vid färjeläget kommer att polisanmälas

8. Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                Justeras

Elisabeth Nordström                                                        PO Bergkvist