Trattisar i skogen.

Foto Å Blanc

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Rindöborna verkar för att ta tillvara invånarnas intressen i lokala frågor. Vill du bli medlem så betala in 200 SEK/familj på PG 446 40 95-1. Du kan även swisha på 123 232 44 99.
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAD GÖR FÖRENINGEN RINDÖBORNA?

I dagarna delar vi ut ett infoblad till alla Rindöbor. Kan vara så att vi inte har access till alla av husen nere i Rindöhamn. Är ni intresserade av att veta vilka frågor vi arbetar med så läs här eller kika på någon av de olika anslagstavlorna på ön.

 

SCHAKTMASSORNA "Rindö Högar"

Vi skickade i början av juli in ett tillsynsärende till kommunen. Vi har nu fått följande svar.

"Ert klagomål har tagits emot och tillförts befintligt tillsynsärende berörande schaktmassorna, änr. BYGG.2020.166. Enheten har tidigare bedömt att det är fråga om ett upplag som strider mot detaljplanen och kräver bygglov, samt att bygglov sannolikt inte kan ges. Vasallen inkom med en ansökan om tidsbegränsat bygglov som avvisades i våras. Handläggningen av tillsynsärendet fortsätter nu. Status är att bygglovsenheten håller på att sammanställa sin slutliga bedömning. Det återstår vissa handläggningsåtgärder innan ärendet är klart för beslut."

 

RINDÖGÅRDEN 

Engagerade vuxna sökes till Rindös Fritidsgård på Rindögården under läsåret 23/24.
Vi behöver två vuxna för att kunna fortsätta verksamheten på fredagskvällarna.
 
Ny kontaktperson är Andreas Harold mail rindogarden@gmail.com
 

ÅRSMÖTE 2023

Årsmötesprotokoll från årsmötet 2023.

 

 

STYRELSEMÖTE 2023-09-05

Protokoll ligger här

 

STYRELSEMÖTE 2023-01-19

Protokollet ligger här.

 

Styrelsemöte 2022-11-16

Protokoll

 

Styrelsemöte 2022-10-04

Protokoll ligger här.

 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022-06-01

Ligger här.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021/2022

Här kan du läsa lite vad vi har gjort på senaste tiden i Föreningen Rindöborna.

 

 

 

 

 

DYKFÖRBUD

Dykförbud råder i Oxdjupet. Risk finns att dykningar kommer att ske på vraken. Om du ser dykning i Oxdjupet så kontakta Försvarets Högkvarter på tfn 08 788 75 00 vakthavande Marinen och berätta vad du ser. Det är även förbjudet att bottenundersöka med ekolod.

Låt oss hjälpas åt att bevara vraken. 

 

AMBULANSHELIKOPTERN

Lite bra info om/när helikoptern kommer. 

 • Ge dig till känna där patienten finns – Vi vill se vart patienten finns och väljer sedan själva landningsplats. Vi kan se hinder eller risker från luften som ni inte ser.Vi behöver en plan yta stor som en tennisbana (20x30m) att landa på. Det får inte finnas lösa föremål t.ex presenning, parasoll, handdukar mm som kan blåsa upp i rotorn. Vi väljer själva vart vi landar!
  • Dagtid, vinka med något färgglatt t.ex lakan, handduk mm.
   Fortsätt vinka tills du är helt säker på att vi sett dig, dvs när vi landar.
  • Nattetid / Mörker, varningsblinkers på bilen, blinka med
   ficklampa / utebelysning på huset. Fortsätt tills du är säker på att vi sett dig.
 • Det blåser mycket när vi landar, med risk att studsmattor, utemöbler mm blåser
  omkull samt att det finns risk att det blåser skräp i ögonen.
 • Håll dig borta från helikoptern när vi landat. När allt slutat snurra och vi ger
  klartecken får du närma dig helikoptern.
 • Det finns 1 helikopter dygnet runt, året runt samt 1 helikopter dagtid 09:00 – 21:00 15 maj – 15 september

GRANNSAMVERKAN

Läs mer här om inbjudan till möte om grannsamverkan. 

 

RINDÖGÅRDEN

Läs artikeln om Rindögården i senaste numret av Tidningen Skärgården.

 

NYA VÄGNAMN I RINDÖ HAMN

Se här.

   

HJÄRTSTARTARE 

Byvikens Båtklubb har investerat i en hjärtstartare. Den sitter placerad vid entren
på Klubbstugan och är registrerad på www.hjartstartarregistret.se.

 

 

 

  

RÄDDNINGSVÄRN RINDÖ SKARPÖ

Läs mer här.